Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
 
Baby Sove Joanna Marek
ul. Zachodnia 15B
63-500 Olszyna
 
Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@babysove.pl
 
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 
Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu wraz z opłatą za przesyłkę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 
Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).