Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
 
§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.babysove.pl (zwanym dalej Sklepem) jest:
   
   
  Baby Sove ul. Zachodnia 15 B, 63-500 Olszyna
   NIP 514-034-16-95, REGON 363854844.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.babysove.pl
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 607 058 901 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@babysove.pl Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora z usług, którego korzysta dzwoniący.

 
§2 Oferta
 
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie babysove.pl są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu babysove.pl są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
 3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu babysove.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składający zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy babysove.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, realizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpi z góry, Sklep internetowy babysove.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 §3 Złożenie zamówienia
 
 1. Warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.babysove.pl oraz e-mailem na adres sklep@babysove.pl
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 
§4 Płatności
 
 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usług przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: płatność online za pośrednictwem systemu Tpay.pl firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357; przelew bankowy.
 
§5 Realizacja i wysyłka zamówienia
 
 
 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówione towary są doręczone w zależności od wybranego sposobu wysyłki: Firma kurierska: 1-5 dni roboczych. Koszt: 14 zł brutto (dotyczy wysyłek krajowych) lub 17 zł brutto (płatność przy odbiorze, dotyczy wysyłek krajowych), Paczkomaty: 2-7 dni roboczych Koszt: 9,50 zł brutto (dotyczy wysyłek krajowych)
 3. Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy o zapytania o koszty wysyłki kierować na adres mailowy: sklep@babysove.pl
 4. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy babysove.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikającego z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy.
 5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@babysove.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w §6 Regulaminu.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (Faktura VAT).
 
§6 Odstąpienie od umowy
 
 
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Baby Sove Joanna Marek ul. Zachodnia 15B 63-500 Olszyna.
 3. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@babysove.pl.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu wraz z opłatą za przesyłkę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 6. Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości.
 8. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).
§7 Reklamacje
 
 
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Baby Sove ul. Zachodnia 15B 63-500 Olszyna wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 5. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.babysove.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
  7. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym babysove.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym babysove.pl.
§8 Dane osobowe
 
 
 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.babysove.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
§9 Postanowienia końcowe
 
 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego babysove.pl oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016 r.